Video Chương trình đặc biệt

Vì nhân dân quên mình năm 2022 (Phần 1)

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022).
23:40 - 22/12/2022