Video Tin trong nước

VOV và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ký kết quy chế phối hợp

Chiều 17/1, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam và Bảo hiểm xã hội đã ký kết quy chế phối hợp truyền thông chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022 – 2026.
22:09 - 17/01/2022

Theo đó, quy chế phối hợp nhằm tăng cường hiệu quả công tác truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm truyền tải kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục, các sản phẩm báo chí về truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên phương tiện truyền thông của Đài tiếng nói Việt Nam, đảm bảo các hoạt động truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kịp thời hiệu quả, đảm bảo nội dung và hình thức truyền thông phù hợp với đặc thù khán thính giả. 

Phát biểu tại lễ ký kết, TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến sỹ đánh giá Bảo hiểm Xã hội là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Đài Tiếng nói Việt Nam đã không ngừng đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức truyền thông chính sách BHXH về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới”. 

Việc bám sát mục tiêu đổi mới toàn diện công tác truyền thông BHXH, các hoạt động truyền thông của ngành BHXH Việt Nam được triển khai chuyên nghiệp, bài bản, linh hoạt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh truyền thông trên phạm vi toàn quốc.

Phương Trà - Đức Hiếu

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.