Video Tin trong nước

Vùng trung du và miền núi phía Bắc cần tăng cường liên kết vùng để phát triển

Mặc dù được ưu tiên trong chính sách đầu tư phát triển nhưng việc phát triển kinh tế ở vùng trung du và miền núi phía Bắc còn gặp nhiều khó khăn, do chưa có chuỗi liên kết trong vùng, chưa hình thành các khu kinh tế và các dự án phát triển mang dấu ấn của vùng.
19:46 - 25/04/2021

Là một trong 6 vùng kinh tế - xã hội của Việt Nam, bao gồm 14 tỉnh, trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Đây cũng là vùng được Đảng, Nhà nước quan tâm, ưu tiên trong chính sách đầu tư phát triển. Tuy nhiên, phát triển của vùng vẫn còn nhiều hạn chế, đây vẫn là vùng nghèo và khó khăn nhất của cả nước, thu nhập bình quân đầu người thấp và khoảng cách thu nhập so với cả nước đang có xu hướng doãng ra. 

Trong lĩnh vực kinh tế, phát triển của các địa phương trong vùng chưa đồng đều. Quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp còn chưa mang tính vùng; chưa đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn, hạ tầng kinh tế - xã hội, đang tạo sức ép lớn đối với môi trường.

Việc phát triển kinh tế ở vùng này cũng còn gặp nhiều khó khăn bởi vị trí địa lý xa xôi, giao thông một số tỉnh còn chưa phát triển, không gian kinh tế còn bị chia cắt bởi địa giới hành chính, trình độ của lao động trong vùng còn thấp... khiến cho tổng thể vùng trung du và miền núi phía Bắc chưa hấp dẫn các nhà đầu tư so với các vùng khác.

Theo VCCI, vùng trung du và miền núi phía Bắc vẫn là một trong những vùng trũng của việc phát triển, một trong những vùng khó khăn nhất cả nước. Nguy cơ tụt hậu của vùng ngày càng lớn. Do vậy để phát triển thì vùng trung du và miền núi phía Bắc cần lưu ý đến liên kết chuỗi trong vùng, trong việc hình hành các khu kinh tế và các dự án phát triển.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng thu hẹp khoảng cách phát triển của vùng so với vùng khác thì một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường thu hút vốn đầu tư vào vùng, thu hút các doanh nghiệp ở mọi thành phần kinh tế đầu tư. Các địa phương trong vùng cần thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng với trọng tâm là hạ tầng giao thông kết nối nội vùng và liên vùng; nâng cao năng lực cạnh tranh trong vùng thông qua cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cải cách thủ tục hành chính nâng cao vai trò phát triển của hội doanh nghiệp...

Tiến Dũng - Minh Quân

Mời quý vị xem các tin tức trong nước đã phát sóng tại đây./.