Video Chương trình đặc biệt

Vượt sóng - Khát khao Việt Nam (Phần 2)

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức vào 29 Tết - thời khắc thiêng liêng tiễn năm cũ, đón năm mới Nhâm Dần 2022 với niềm tin và khát vọng mới. Cùng lắng lại, nhìn về năm cũ để thêm vững tin bước vào năm mới 2022 với quyết tâm vượt sóng với khát khao Việt Nam và giành những thắng lợi mới.
15:03 - 12/05/2022

Mời quý vị xem các Chương trình đặc biệt đã phát sóng tại đây./.