Video Vấn đề và bình luận

Xác định mũi nhọn để phát triển bệnh viện toàn diện

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu chữa bệnh ngày càng cao của bệnh nhân, xác định mũi nhọn và củng cố vị thế của bệnh viện. Hai mũi nhọn được thực hiện đó là chuyên ngành cấp cứu và chấn thương chỉnh hình.
16:08 - 27/02/2023