Video Tin trong nước

“Xóa nhà tạm, nhà dột nát” hiệu quả thực chất, không màu mè, hình thức

Sáng nay 13/4, tại tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025.

04:51 - 14/04/2024

“Xóa nhà tạm, nhà dột nát” hiệu quả thực chất, không màu mè, hình thức

Theo thống kê, từ năm 2011 đến nay, ngân sách nhà nước và xã hội hóa đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 820 nghìn hộ gia đình người có công, hộ nghèo trong cả nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hỗ trợ xây dựng nhà ở đại đoàn kết cho 670 nghìn hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, huy động được nguồn lực lớn để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn khoảng 170 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa thuộc đối tượng hỗ trợ, phải sống trong những căn nhà tạm, nhà dột nát, một bộ phận người dân còn thiếu các dịch vụ xã hội cơ bản như nước sạch, điện, trường học, khám chữa bệnh…

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chủ trương hỗ trợ nhà ở cho gia đình có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” và “Thương người như thể thương thân” “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu, phát huy cao nhất trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo theo tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Thực hiện các công việc một cách chủ động, tích cực, hiệu quả, không màu mè, hình thức, không trông chờ, ỷ lại, không đùn đẩy trách nhiệm. Bảo đảm nghiêm các quy chuẩn, quy trình, quy định và tuân thủ đúng pháp luật trong quá trình thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người dân đúng đối tượng, chất lượng, thiết thực, hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Về huy động nguồn lực, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Trung ương sẽ dành nguồn vốn ngân sách theo các Chương trình, đề án hỗ trợ về nhà ở cho người dân, nhất là 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng đề nghị, các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ người dân có công ăn, việc làm, sinh kế, không chỉ thoát nghèo và tiến tới có cuộc sống sống ấm no, đủ đầy hơn. Tiếp tục rà soát, đánh giá, thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình. Nghiên cứu thành lập Quỹ chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước...

Ngay sau lễ phát động, Ban tổ chức thông báo đã quyên góp được 376 tỷ đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo Trung ương cho 5 tỉnh Tây Bắc gồm Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái và trao nhà tình nghĩa cho 100 hộ gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình./.

Thực hiện: Vũ Khuyên - Chí Phương