Video Chương trình đặc biệt

Xuân Ấm - Đảng cho ta mùa xuân (Phần 3)

Theo quan điểm của Phật giáo, phúc thọ không phải những thứ do trời đất ban tặng, cũng chẳng phải do người khác trao cho, mà là do nghiệp lực chiêu cảm của chính mình. Những việc làm tốt của mình có thể mang lại phúc thọ cho bản thân.
18:30 - 18/02/2021

Mời quý vị xem các Chương trình đặc biệt đã phát sóng tại đây./.