Video Tin trong nước

Ý kiến chuyên gia trước thềm Diễn đàn Kinh tế - Xã hội 2023

Ngày mai (19/9), Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 sẽ diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững”. Các chuyên gia đưa ra nhiều đề xuất quan trọng trước thềm Diễn đàn.
20:50 - 18/09/2023

Ý kiến chuyên gia trước thềm Diễn đàn Kinh tế - Xã hội 2023

      Diễn đàn Kinh tế - Xã hội 2023 là dịp để chúng ta nhận diện những rào cản, nút thắt trong phát triển kinh tế hiện nay. Đồng thời, kiến tạo ra những động lực mới, đề xuất dư địa để có giải pháp và khai thác triệt để. Trao đổi trước thềm Diễn đàn, nhiều chuyên gia cho rằng, cải cách thể chế, coi thể chế là nguồn lực quan trọng; tập trung thúc đẩy đầu tàu kinh tế; khai thông và kết nối các thị trường nguồn lực… sẽ những giải pháp quan trọng lúc này để tạo động lực mới cho nền kinh tế.

Thực hiện: Huy Vinh – Quốc Hùng