Video Tin trong nước

Ý kiến đại biểu quốc hội về vấn đề phát triển văn hóa đọc

Tại kỳ họp thứ 7, một trong những nội dung được đưa ra thảo luận tại Quốc hội là chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh cần làm rõ định hướng phát triển văn hóa đọc.
09:09 - 21/06/2024

Ý kiến đại biểu quốc hội về vấn đề phát triển văn hóa đọc

Theo dự thảo tờ trình của Chính phủ, chương trình gồm 10 nhóm nội dung thành phần, trong đó có 1 nhóm nội dung riêng nhằm phát triển văn hóa đọc. Bên hành lang quốc hội, nhiều đại biểu cho rằng, trong bối cảnh bùng nổ công nghệ như hiện nay, việc xây dựng 1 nhóm nội dung riêng về vấn đề này là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu đề ra, thì cần có các giải pháp cụ thể nhằm ngăn chặn tin giả, tin xấu, tin độc. Đồng thời, nên chú trọng định hướng về cách thức đọc, cũng như kiểm soát chặt nội dung của sách.

Thực hiện: Huy Vinh - Quốc Hùng