Tags: dịch bệnh

Tin tức Sáng 10/4, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 10/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Cả nước đã tiêm chủng vaccine...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 5/4, Việt Nam có thêm 6 ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 5/4 Việt Nam có 6 ca mắc COVID-19 tại 4 địa phương là Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 5/4, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 5/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 1/4, Việt Nam có thêm 14 ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 1/4, Việt Nam có thêm 14 ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận tại Cà Mau, Kiên Giang và Bến Tre,...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 1/4, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 1/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 30/3, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 30/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Tổng số ca mắc vẫn là 2.594...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 30/3, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 30/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 29/3, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 29/3, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó 2 ca ghi nhận tại Tây Ninh và 1 ca...

01.01.1970 | 08:00 AM

Trải nghiệm Nhật Bản: Người dân ngắm hoa anh đào trong sự 'kìm nén'

Nhật Bản đang bước vào những ngày đầu tiên của mùa hoa anh đào. Tuy nhiên năm nay do tình hình dịch bệnh người dân nước này tiếp tục có 1 mùa ngắm hoa anh...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 29/3, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 29/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 26/3, Việt Nam có thêm 5 ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 26/3, Việt Nam có thêm 5 ca mắc COVID-19 mới đều là ca nhập cảnh, trong đó có 2...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 26/3, Việt Nam có thêm 2 ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 26/3, Việt Nam có thêm 2 ca mắc COVID-19 mới nhập cảnh trái phép đã được cách...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 23/3, Việt Nam có 1 ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nội

Chiều 23/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam có 1 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Hà Nội, là người nhập cảnh từ Pháp...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 23/3, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Sáng 23/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 19/3, thêm 1 ca mắc COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, chiều 19/3, có 1 ca mắc mới COVID-19, là người nhập cảnh ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh.

01.01.1970 | 08:00 AM