Tags: thiết bị xanh

Video Thúc đẩy ứng dụng các thiết bị "xanh" cho các phương tiện giao thông vận tải

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện trạng không khí ở Hà Nội đang ở mức xấu nhất trong 5 năm gần đây. Và một trong những yếu tố gây nên...

01.01.1970 | 08:00 AM