Video Tin tức

Di chúc của Bác - Di sản văn hóa của dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đi xa tròn 50 năm nhưng hình ảnh của Người vẫn sống mãi với non sông, tư tưởng của Người vẫn mang những giá trị thời đại. Trong đó, bản Di chúc của Bác là một văn kiện lịch sử, là một di sản văn hóa của dân tộc, như ngọn đuốc soi đường cho Đảng và nhân dân ta.
18:15 - 21/08/2019

Cả cuộc đời vì nước, vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa để lại niềm tiếc thương vô hạn cho muôn triệu người dân Việt Nam. Trước khi từ biệt thế giới này, Người đã để lại bản Di chúc thể hiện tầm vóc của vị lãnh tụ vĩ đại và nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Bản Di chúc đó như kết tinh tinh hoa tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Trong đó, Người coi văn hóa là một yếu tố quan trọng cấu thành đời sống xã hội, sự phát triển của văn hóa nằm trong mối liên hệ biện chứng với các yếu tố kinh tế và chính trị. Người nhấn mạnh: “Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Di chúc của Bác cũng chứa đựng muôn vàn tình thương yêu dành cho quê hương, đất nước, cho Đảng, cho dân. 50 năm thực hiện Di chúc của Người, rất nhiều chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa để ngợi ca vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc để, dâng lên Bác lòng thành kính và biết ơn vô hạn. Tối ngày 21/8, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình cầu phát thanh – truyền hình đặc biệt mang tên “Muôn vàn tình thương yêu” để khắc họa hình tượng Bác Hồ, những tâm nguyện và tư tưởng lớn của Bác kết tinh trong Di chúc của Người. 

Những lời ca tiếng hát dâng lên Bác Hồ kính yêu, những câu chuyện xúc động về Người trong chương trình cầu phát thanh – truyền hình “Muôn vàn tình thương yêu” sẽ mãi khắc ghi công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như là mạch nguồn cảm xúc cho thế hệ sau học tập và làm theo tâm nguyện của Người để mãi độc lập, tự do và hạnh phúc.

Mời quý vị xem các bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng của Vietnam Journey tại đây./.

Video cùng chuyên mục