Video Sách và cuộc sống

Tổ quốc, đồng đội và văn nghệ

Cuốn sách “Tổ quốc, đồng đội và văn nghệ” đã khẳng định vai trò lãnh đạo, định hướng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, nêu lên các thách thức và yêu cầu cần gìn giữ, phát huy và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
15:45 - 23/11/2020

Tổ quốc, đồng đội và văn nghệ là sách lý luận, phê bình văn hóa, văn học, nghệ thuật, gồm các bài viết và tiểu luận được tuyển chọn của GS.TS Đinh Xuân Dũng. Cuốn sách chia làm hai phần chính: “Cảm nhận về Tổ quốc, đồng đội và văn nghệ” và “Mấy suy nghĩ lý luận từ thực tiễn văn hóa, văn nghệ”. 

Phần một, tác giả bày tỏ những bài học kinh nghiệm từ thực tế, khái quát, nâng cao thành lý luận về công tác tư tưởng - văn hóa trong quân đội. Phần hai, tác giả nêu bật vai trò của văn học, nghệ thuật trong xây dựng nhân cách con người Việt Nam. Công trình cũng nêu các giải pháp nhằm củng cố, phát triển đội ngũ lý luận, phê bình văn học nghệ thuật ở nước ta. 

Tác giả Đinh Xuân Dũng tham gia bảo vệ Tổ quốc trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ. Sau này, ông làm công tác tuyên huấn trong quân đội. Đối với ông và nhiều bạn bè của ông từng khoác áo lính, điều thiêng liêng là Tổ quốc và tình đồng đội. Với những người lính, Tổ quốc là nơi để họ chiến đấu và sẵn sàng hy sinh quên mình. Đồng đội là những người cùng chia sẻ trên các chặng đường chiến đấu, đi qua máu lửa khốc liệt của chiến tranh để đến ngày toàn thắng.

Mời quý vị xem các chương trình Sách và cuộc sống đã phát sóng tại đây./.