Tags: 4889

Video Đề án 4889 – 'Bà đỡ' cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Để Hà Nội trở thành một trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, những năm qua, thành phố đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, phát triển hệ sinh...

04.11.2021 | 17:13 PM

Video Đề án 4889 - Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sau hai năm kể từ khi Đề án án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025 được thực hiện cho đến nay, các doanh nghiệp...

26.10.2021 | 20:46 PM