Video Vấn đề và bình luận

Đề án 4889 - Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sau hai năm kể từ khi Đề án án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025 được thực hiện cho đến nay, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nhận được sự hỗ trợ như thế nào?
20:46 - 26/10/2021

Mời quý vị xem các chương trình Vấn đề và bình luận đã phát sóng tại đây./.