Tags: gói hỗ trợ lãi suất

Video Gỡ khó cho việc đẩy nhanh gói hỗ trợ lãi suất 2%

Nghị định 31 về hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, kết quả giải ngân của gói hỗ trợ lãi suất này hiện đang rất chậm. Vậy nguyên nhân nào...

04.10.2023 | 22:50 PM

Video Bộ Tài chính khẳng định sẽ điều chỉnh điều kiện gói hỗ trợ lãi suất 2%

Sau gần 8 tháng triển khai đến nay chương trình hỗ trợ lãi suất 2% đối với khoản vay của DN, HTX, hộ kinh doanh vẫn trong tình trạng tắc nghẽn. Hiện Bộ...

10.01.2023 | 20:30 PM

Video Cần có gói hỗ trợ lãi suất thấp và dài hạn hơn cho doanh nghiệp

Một trong những đề nghị được đưa ra tại phiên thảo luận về tình hình KT-XH ngày hôm nay là: Kéo dài thời gian hoãn, giãn thuế lên 12 tháng thay vì 3 tháng...

15.06.2020 | 22:05 PM