Tags: hôm nay 16/6/2021

Video Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 16/6/2021

Những nội dung chính có trong chương trình: - Lây nhiễm tại TP Hồ Chí Minh chủ yếu tại nơi cư trú, nơi làm việc - Phát triển mô hình canh tác hữu cơ vì...

20.06.2021 | 16:08 PM

Video Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 16/6/2021

Những nội dung chính có trong chương trình: - Tất cả F1 của BN số 10.253 âm tính với SARS-CoV-2 - Nhà phố cho thuê “lao dốc” - Mỹ: Bang New York đang...

20.06.2021 | 16:08 PM