Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 16/6/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Lây nhiễm tại TP Hồ Chí Minh chủ yếu tại nơi cư trú, nơi làm việc
- Phát triển mô hình canh tác hữu cơ vì nền nông nghiệp bền vững
- Hàn Quốc đạt mốc tiêm chủng cho 25% dân số
16:08 - 20/06/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.