Tags: kinh tế biển

Ẩm thực Khô biển Tân Ân

Xã Tân Ân nằm ngay cửa biển Rạch Gốc - Tân Ân (huyện Ngọc Hiển) với 3 mặt giáp biển, vô cùng thuận lợi cho việc phát triển kinh tế biển.

06.07.2021 | 15:02 PM

Video Kiên Giang tập trung khai thác kinh tế biển và du lịch

Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới 2021 của tỉnh Kiên Giang là huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng...

07.12.2020 | 21:14 PM

Video Đảo xa vững bước đi lên

Huyện đảo Phú Quốc ngoài thế mạnh là du lịch biển còn nổi tiếng với những mô hình kinh tế biển như nuôi cấy ngọc trai, nuôi cá lồng bè, giúp người dân làm...

03.03.2020 | 17:18 PM

Video Phú Quốc phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia

Cùng với cả nước, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang nỗ lực phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đây là một phần trong...

26.12.2019 | 15:56 PM