Tags: nhiều tiềm năng

Video Còn nhiều tiềm năng phát triển cho ngành giải pháp văn phòng thông minh

Lần đầu tiên tại Việt Nam, triển lãm quốc tế chuyên ngành văn phòng phẩm về giải pháp văn phòng thông minh, thiết bị, máy và văn phòng phẩm được Hiệp hội...

23.05.2024 | 18:27 PM

Video Cần sức bật cho du lịch nông nghiệp, nông thôn Hà Nội

# Hà Nội có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn thành sản phẩm mũi nhọn. Tuy nhiên, cho đến nay, lĩnh vực này vẫn còn gặp nhiều...

19.08.2023 | 11:14 AM

Video Amazon Global Selling lần đầu tiên tổ chức hội thảo thương mại điện tử trực tuyến tại Việt Nam

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới. Nhận thấy tiềm năng đó, Amazon Global Selling lần đầu tiên...

09.12.2020 | 22:02 PM