Tags: thuốc cổ truyền

Video Nâng cao chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền để chăm sóc hiệu quả sức khỏe nhân dân

Những năm qua, công tác quản lý thị trường dược liệu, thuốc cổ truyền đã có những bước tiến rõ rệt, góp phần giữ ổn định thị trường, đảm bảo an toàn và...

21.11.2021 | 17:08 PM

Video Thầy thuốc người Dao tâm huyết với các bài thuốc dân tộc

Dân tộc Dao là một dân tộc có truyền thống nghề thuốc với nhiều bài thuốc quí, cổ truyền. Ở Ba Vì Hà Nội có một thầy thuốc người Dao không chỉ duy trì các...

10.05.2020 | 13:24 PM