Tags: tin đồ

Video Nói tiếng High Valyria cùng sao “Game of Thrones”

Nhà ngôn ngữ học David J. Peterson, tác giả của tiếng Valyria kể về cách anh sáng tạo ngôn ngữ cho các nhân vật trong Game of Thrones (Trò chơi Vương...

12.04.2019 | 06:26 AM