Tags: về kinh tế

Video Kỳ họp thứ 7, Quốc Hội khóa 15 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng

Tuần tới, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc tại Hà Nội. Tại kỳ họp này QH sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó, có 24 nội dung thuộc công tác lập...

18.05.2024 | 09:04 AM

Video Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tiếp tục thảo luận về kinh tế, môi trường

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 8 tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ 2 với các phiên thảo luận chuyên đề về về kinh tế, bảo vệ môi trường, ứng phó...

11.09.2023 | 21:15 PM

Video Cần có cơ chế riêng đối với nguồn vốn sự nghiệp của chương trình mục tiêu Quốc gia

Cần có cơ chế riêng đối với nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia, cần có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao...

31.05.2023 | 22:20 PM

Video Công bố hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển

Sáng 9/12, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo công bố Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển, một công cụ số hoá các dữ liệu cập...

09.12.2021 | 20:33 PM