Tags: ý kiến doanh nghiệp

Video Chính sách Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp – Ý kiến Doanh nghiệp, người lao động

Cần thực hiện những giải pháp gì để thúc đẩy việc thực hiện tốt hơn chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian tới?

26.12.2022 | 11:57 AM

Video Hà Nội sẽ hỗ trợ để người dân và doanh nghiệp chăn nuôi tái đàn

Nhằm tạo điều kiện, tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp và người dân sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi, tái đàn, Hà Nội tổ chức cuộc họp...

22.04.2020 | 20:46 PM