Video Vấn đề và bình luận

Chính sách Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp – Ý kiến Doanh nghiệp, người lao động

Cần thực hiện những giải pháp gì để thúc đẩy việc thực hiện tốt hơn chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian tới?
11:57 - 26/12/2022

Chính sách Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp –  Ý kiến Doanh nghiệp, người lao động và đề xuất

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ,BNN) sau 6 năm triển khai đã phát huy vai trò “bà đỡ” hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong các trường hợp gặp rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên bên cạnh những tác động tích cực, việc triển khai chính sách trên thực tế vẫn còn những vướng mắc, khó khăn dẫn tới hiệu quả chưa được như mong muốn. Cụ thể những vướng mắc này là gì?