Video Muôn màu cuộc sống

Ẩm thực Hà Thành: Gìn giữ những tinh hoa

Nói tới ẩm thực HN không chỉ đơn thuần nói tới những sản phẩm ẩm thực thông thường, mà đó còn là hệ giá trị văn hóa đặc biệt, những nét đẹp về văn hóa ẩm thực trong dòng chảy ngàn năm văn hiến của kinh thành Thăng Long, Đông Đô và nay là Thủ đô...
17:09 - 08/04/2024

Xem lại các chương trình Muôn màu cuộc sống tại đây.