Video Phóng sự VOV

Bắc Giang bảo tồn và gìn giữ nét văn hóa dân tộc

Tại tỉnh Bắc Giang, chính quyền và nhân dân nơi đây đã và đang đồng lòng bảo tồn và gìn giữ nét văn hóa dân tộc, tạo lên những giá trị riêng góp phần quan trọng xây dựng đời sống tinh thần nhân dân, đóng góp vào sự phát triển KTXH chung của tỉnh.
16:18 - 18/04/2022

Di sản văn hóa là tài sản của thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau theo hướng tích lũy trong môi trường văn hóa. Để thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, ngoài sự quan tâm, tạo điều kiện của Nhà nước, của các cấp, các ngành, người dân cần nâng cao nhận thức trong giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Các địa phương phải gắn kết việc giữ gìn, phát huy di sản văn hóa với việc xây dựng, giữ gìn môi trường sinh thái văn hóa, đời sống văn hóa cộng đồng, góp phần vào phát triển bền vững kinh tế xã hội địa phương.

Mời quý vị xem các Phóng sự VOV đã phát sóng tại đây./.