Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 01/12/2022

Những tin tức chính trong Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 01/12:
- Doanh nghiệp lo thiếu đơn hàng
- Thanh niên Sơn La thoát nghèo từ nguồn vốn vay phát triển chăn nuôi
- Nga nêu điều kiện đối thoại ổn định chiến lược với Mỹ
18:44 - 01/12/2022