Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 2/12/2023

Nội dung chính Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 1/12:
- Khai mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
- Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại UAE
- Gần 180 người tử vong trong ngày đầu Israel mở lại chiến dịch tấn công vào Gaza
14:54 - 02/12/2023