Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 4/2/2023

Những tin chính trong chương trình:
+ Bộ chính trị khuyến khích địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính tinh gọn
+ Đắm chìm trong màu trắng tinh khôi của hoa mận ở Mộc Châu
13:58 - 04/02/2023