Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 03/02/2023

Những nội dung chính có trong bản tin:
- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng
- Giới thiệu bộ sách thường thức chính trị
- Phần Lan và Thụy Điển cam kết gia nhập NATO cùng thời điểm
17:59 - 03/02/2023