Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 8/12/2023

Những nội dung chính:
- Lừa đảo trực tuyến gia tăng dịp cuối năm
- Tìm giải pháp hiện thực hóa mục tiêu phát triển điện khí LNG theo quy hoạch điện VIII
- Đan Mạch thông qua luật cấm xúc phạm kinh Koran
14:37 - 08/12/2023