Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 9/12/2023

Những tin chính:
- Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV
- Bạo lực học đường và nỗi bế tắc của người thày

12:42 - 10/12/2023