Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 02/3/2024

Nội dung chính:
- Thực hiện nhất quán mục tiêu tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô
- Công bố phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045
- Nhiều ý kiến đồng tình với quy định cấm tuyệt đối người có nồng độ cồn lái xe
22:28 - 02/03/2024