Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 29/2/2024

Những nội dung chính:
- Gỡ khó cho công trình giao thông trọng điểm
- Thiếu nguồn cung, giá bất động sản sơ cấp tăng cao, sản phẩm thứ cấp hút khách
- Ấm tình quân dân nơi đầu sóng
- Israel thả hàng viện trợ xuống dải Gaza
22:20 - 29/02/2024