Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 18/5/2024

Nội dung chính Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 18/5:
- Bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khoá XIII
- Lănh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Luật Trật tự ATGT đường bộ hướng đến bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông
06:47 - 19/05/2024