Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 18/6/2024

Nội dung chính:
+ Nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát, phản biện xă hội của tổ chức Công đoàn
+ Đã xuất hiện loại ma túy cực độc tại Việt Nam
+ Hà Nội kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024
14:39 - 19/06/2024