Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 2/4/2024

Những nội dung chính:
- UBTVQH cho ý kiến về dự án luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi)
- Chuẩn bị tốt cho học sinh THPT với đề thi mới
- Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo
06:20 - 03/04/2024