Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 22/02/2024

Những nội dung chính:
- Quy định rõ trách nhiệm cung cấp thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu
- Đề xuất điều chỉnh phạm vi quyền lợi Bảo hiểm Y tế
- Cải thiện tài trợ thương mại có thể giúp tăng kim ngạch xuất nhập khẩu thêm 55 tỷ USD
21:54 - 22/02/2024