Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 23/6/2024

Những nội dung chính Bản tin Nhịp sống hôm nay ngày 23/6:
- Thủ tướng kiểm tra dự án 500KV mạch 3 đoạn qua Nghệ An
- Tăng cường xúc tiến thương mại giảm áp lực tiêu thụ nông sản chính vụ
- Đề xuất cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNEID toàn quốc
21:25 - 23/06/2024