Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 26/03/2023

Những nội dung chính có trong bản tin:
- Yêu cầu gỡ vướng vật liệu, không để ảnh hưởng tiến độ
- Đoàn viên, thanh niên với chuyển đổi số.
- Hội nghị Thượng đỉnh Ibero-America hợp tác giải quyết an ninh lương thực và khí hậu
21:39 - 26/03/2023