Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 27/3/2023

Những nội dung chính:
- Công tác xây dựng luật phải bám sát thực tiễn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn
- Kiên quyết xử lý các “ma men” chống đối người thi hành công vụ
- Cuba biểu dương khối đoàn kết toàn dân qua cuộc bầu cử quốc hội khóa X
20:39 - 27/03/2023