Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 29/03/2023

Những tin chính:
- Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam
- Chính phủ đề xuất tháo gỡ chính sách thị thực
- Thúc đẩy phát triển Đảng trong doanh nghiệp
- Diễn đàn châu Á Bác Ngao: Châu Á là điểm sáng kinh tế Thế giới
22:15 - 29/03/2023