Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 3/12/2022

Nội dung chính trong Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 3/12:
- Chấn hưng văn hóa - Nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững
- Bưởi da xanh Việt Nam chính thức có mặt tại thị trường Hoa Kỳ
- TP. Hồ Chí Minh: Bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ đập phá quán ở quận 7
14:03 - 04/12/2022