Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 3/12/2023

Những nội dung chính:
- Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra
- Thách thức trong chuyển đối số đối với Hà Nội
- Gần 3000 sĩ tử tranh suất đầu tiên vào đại học
- Quân đội Israel công bố bản đồ các khu vực an toàn tại Gaza
21:45 - 03/12/2023