Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 3/3/2024

Nội dung chính:
+ Doanh nghiệp nhà nước phải đóng vai trò tiên phong, dẫn dắt trong đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, các ngành mới nổi
+ Sẽ ban hành 10 thông tư để hướng dẫn triển khai chính sách tiền lương mới
21:11 - 03/03/2024