Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 31/01

Những nội dung chính trong Bản tin Nhịp sống hôm nay:
- Sau tết, hàng loạt ngân hàng hạ lãi suất tiền gửi
- Tăng cường kiểm soát, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Dư luận xung quanh đề xuất tăng phụ cấp cho giáo viên từ 1/7/2023
22:02 - 31/01/2023