Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 4/6/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Lần đầu tiên Việt Nam có bản đồ chống dịch Covid-19
- Ngăn ngừa sự cố do diều gây ra với hành lang điện
- Xuất hiện virus SARS-CoV-2 chủng Delta tại Australia
16:08 - 07/06/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.