Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay ngày 22/5/2024

Nội dung chính Bản tin Nhịp sống hôm nay ngày 22/5:
+ Cần bổ sung thêm các cơ sở thực tiễn về việc áp dụng mức nồng độ cồn bằng 0
+ Yêu cầu đơn giản thủ tục đất đai, tín dụng
+ Ngộ độc thực phẩm liên tục xảy ra – làm thế nào để kiểm soát?
09:47 - 23/05/2024