Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay ngày 28/02/2024

Những tin chính:
- Sớm thu hẹp khoảng cách thị trường chứng khoán trong nước với các thị trường lớn trên thế giới
- Cần sớm rà soát, điều chỉnh bất cập tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn
- Bài học từ phim Việt Tết
20:02 - 28/02/2024